Regulamin sesji zdjęciowych:

1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

2. Sesje studyjne odbywają się w Domowym Studio w Nawojowej Górze ul. Krakowska 141

3. Na sesję zdjęciową należy przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia lub niemożliwości dotarcia proszę o uprzedzenie przynajmniej 30 minut przed umówioną godziną sesji.

4. Sesje zdjęciowe mogą odbywać się od godz. 9:30 do 20:00 (sesje noworodkowe zaczynamy o godz. 9:30).

5. Należy poinformować o ilości osób, które mają brać udział w sesji zdjęciowej przed rezerwacją terminu.

6. Na sesji noworodkowej lub niemowlęcej może przebywać do dwóch dorosłych opiekunów.

7. Na sesję noworodkową zabieramy zapas pieluszek i jedzenia dla dziecka.

8. WAŻNE : Noworodek nie powinien spać ok 1,5h przed sesją.

9. Do sesji należy przygotować ubrania w zbliżonej lub harmonijnej kolorystyce, bez nadruków, napisów itp..

10. Płatność za sesję zdjęciową należy uiścić do dwóch dni roboczych po sesji zdjęciowej- przelewem na konto lub gotówką w dniu sesji.

11. Fotograf przedstawi zestaw wyselekcjonowanych przez siebie zdjęć, z których Państwo dokonają wyboru w zależności od opłaconego pakietu.

12. Istnieje możliwość dokupienie dodatkowych ujęć w cenie 25zł/ sztuka, oraz dodatkowych wydruków wybranych ujęć w cenie 5zł/ sztuka.

13. Obróbka zdjęć odbywa się po opłaceniu sesji.

14. Fotograf oddaje gotowe fotografie w terminie 3-4tyg.

15. Podawany czas trwania sesji jest orientacyjny. Z różnych względów może on ulec wydłużeniu, co należy uwzględnić planując czas w dniu sesji.

16. Obrobione zdjęcia otrzymują Państwo w ilości podanej w wybranym pakiecie. Każde dodatkowe ujęcie jest płatne.

17. Nie oddaję nieobrobionych zdjęć. Nie ma możliwości wykupienia nieobrobionych zdjęć. Nie udostępniam surowych plików RAW.

18. Klient ma prawo dokonać zakupu dodatkowych ujęć z sesji do 60 dni po wykonaniu usługi wg cennika.

19. WAŻNE : W momencie dokonania rezerwacji w firmie Małgorzata Warchoł Fotografia zakłada się, że Klient w pełni zgadza się i akceptuje koncepcję pracy Fotografa tj. sposób fotografowania, proces postprodukcji zdjęć oraz poczucie estetyki. Z tego założenia nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć w oparciu o w/w aspekty, nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne, chyba, że Fotograf zadecyduje inaczej.

20. W Internecie należy umieszczać tylko i wyłącznie te zdjęcia, które zostały specjalnie przygotowane do publikacji w sieci (o mniejszej rozdzielczości, opatrzone logiem Fotografa). Dodatkowo proszę o niekadrowanie zdjęć, zdjęcia powinny być publikowane w wersji oryginalnej.

21. Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, nie ma możliwości ingerencji w zdjęcie (np. zmiana na czarno-białe, nakładanie filtrów, kadrowanie) przez Klienta.

22. Przed sesją należy wyrazić/bądź nie wyrazić zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

23. Podczas wykonywania sesji zdjęciowej proszę o nie wykonywanie zdjęć telefonem komórkowym, tabletem itp..

Polityka prywatności

MTW Sp. z o.o. z siedzibą w Nawojowej Górze, ul. Krakowska 141, przetwarza dane osobowe
zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych (w tym RODO) i
dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas
przetwarzania.

Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r., zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MTW Sp. z o.o. z siedzibą w Nawojowej Górze, ul. Krakowska 141
2) Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest Małgorzata Warchoł (tel. 572 632 202 / mail: malgo.warchol@gmail.com)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytań docierających kanałem poczty
elektronicznej do administratora strony oraz na późniejszym etapie w dla wypełnienia zobowiązań
umownych i ich realizacji czy obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO oraz w celach
marketingowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes realizowany przez
administratora danych) i nie będą udostępniane innym podmiotom;
a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane;
a) Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa;
b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do komunikacji mailowej i
ewentualnej późniejszej realizacji umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne
dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Po upływie tego okresu dane będą
przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
c) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz
prawo do przenoszenia tych danych;
d) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO;
e) Podanie danych osobowych (Imię i Nazwisko, adres e-mail, ) jest niezbędne do realizacji komunikacji elektronicznej,
a na późniejszym etapie (Nazwisko, adres) do ewentualnego zawarcia umowy, odmowa podania danych
może skutkować odmową zawarcia umowy;
f) Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na podanie może skutkować brakiem możliwości
odpowiedzi na zapytanie czy też brakiem możliwości podpisania umowy i realizacji usług
g) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.